Initiativ for etisk handel

Bedrifters ansvar å stanse barnearbeid

Bedrifters ansvar å stanse barnearbeid

Den raske globaliseringen har gjort verden mindre og leverandørkjedene lengre. I enden av kjeden befinner 168 millioner barn seg. Mange av disse er eldre barn – fanget i tomrommet mellom avsluttet skolegang og muligheten til anstendig arbeid.

Les mer »


De viktige, men glemte bærekraftsmålene

De viktige, men glemte bærekraftsmålene

Norge med en åpen økonomi og en høy grad av import har et særskilt ansvar for å sørge for bærekraftig produksjon og konsum i verden. Støtten til rent vann og gode sanitærforhold er et annet bærekraftsmål som ikke må glemmes, skriver Cathrine G. Jahns...

Les mer »