Initiativ for etisk handel

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Transparency International har lansert Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.

Les mer »


Sammen om løsninger

Sammen om løsninger

Fattige kvinner som jobber under tvangslignende forhold i tekstilindustrien er ikke nytt. Derfor oppfordres internasjonale virksomheter til å øke bruken av intensiver ovenfor leverandører som respektere arbeidernes menneskerettigheter.

Les mer »

Etisk handel leverer på FNs bærekraftsmål!

Etisk handel leverer på FNs bærekraftsmål!

Hvordan levere på FNs bærekraftsmål ved hjelp av etisk handel? En ny guide fra Ethical Trading Initiativ (ETI) i Storbritannia viser hvordan man kan ivareta arbeidstakerrettigheter og økonomisk vekst gjennom nettopp etisk handel.

Les mer »