Initiativ for etisk handel


Lave priser, men ikke for enhver pris

Lave priser, men ikke for enhver pris

Steinar J. Olsen i Stormberg ble denne uka kåret til nummer to på lista over de 20 mest ansvarlige lederne i Nord-Europa. Kanskje ikke så rart. Stormberg var blant de første medlemmene i IEH. Gode arbeidsvilkår er forretningsideen hans.

Les mer »


Dialog på arbeidsplassen gir resultater

Dialog på arbeidsplassen gir resultater

Både i Sverige og i Norge har en rekke kjente merkevarer tatt i bruk det digitale opplæringsverktøyet QuizRR på fabrikker i Kina og Bangladesh. Målet er økt arbeiderrepresentasjon og bedre dialog mellom ledelse og arbeidere.

Les mer »