Initiativ for etisk handel

9 nye IEH-medlemmer – hvorfor ble de det?

9 nye IEH-medlemmer – hvorfor ble de det?

Initiativ for etisk handel (IEH) opplever en betydelig vekst i antall medlemmer. De kommer fra nye bransjer og offentlig sektor og deres leverandører. Størrelsen varier fra nystartede gründervirksomheter til kjente milliardkonsern. De nye medlemmene ...

Les mer »

Moderne slaveri øker og barnearbeid minsker

Moderne slaveri øker og barnearbeid minsker

Antall mennesker som er ofre for tvangsarbeid øker fra 21 til 25 millioner. Antall barnearbeidere har gått ned fra 168 til 152 millioner. Det er fortsatt for mange. Det haster med en innsats for å oppnå FNs bærekraftsmål om å bekjempe moderne slaveri...

Les mer »

Anskaffelsesprisen 2017

Anskaffelsesprisen 2017

Er din virksomhet årets vinner av anskaffelsesprisen? Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen i regi av Difi den 23. november. Initiativ for etisk handel (IEH) sitter i juryen.

Les mer »