Initiativ for etisk handel

Resultater fra undersøkelse om etiske krav

Resultater fra undersøkelse om etiske krav

En stikkprøve–undersøkelse som Initiativ for etisk handel (IEH) og Anbud 365 nettopp har gjort, viser at det offentlige i sine innkjøp må heve seg betraktelig for å etterleve de nye kravene til «egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskeretti...

Les mer »

Me har ei strålande nyheit

Me har ei strålande nyheit

I budsjettforliket laurdag fekk Initiativ for etisk handel (IEH) ei øyremerking på statsbudsjettet. Dette er en stor honnør til alt arbeidet de medlemmer gjer gjennom flerpartsinitiativet IEH. Saman løftar me dette feltet i Norge, og er med å setja d...

Les mer »


Del 3: Moderne slaver i norske bedrifter - tekstil

Del 3: Moderne slaver i norske bedrifter - tekstil

Moderne slaver er utbredt på jorder og i prosessering av råvarer. Tekstilindustrien, inkludert bomullsinnhøsting og spinnerier er absolutt ikke et unntak. Det har vært mye fokus på første produksjonsledd og avdekking av dårlige arbeidsforhold på teks...

Les mer »