Initiativ for etisk handel


Veikart for grønn handel 2050

Veikart for grønn handel 2050

Veikartet er ett av elleve ulike veikart fra forskjellige næringer, som sammen skal danne grunnlaget for regjeringens strategi for grønn konkurransekraft mot 2050. 6 av 8 som står bak veikartet er IEH medlemmer, med Virke og LO i forsetet.

Les mer »