Initiativ for etisk handel

Et nytt etisk handel år

Et nytt etisk handel år

1. januar 2017 fikk offentlige oppdragsgivere krav på seg om å ha «egnede rutiner for å fremme grunnleggende rettigheter ved offentlige anskaffelser». I året som gikk var IEH en viktig pådriver for lovendringen.

Les mer »Organisasjonsendringer i IEH

Organisasjonsendringer i IEH

Etter over seks år som daglig leder for organisasjonen, trer Per N. Bondevik av som leder. Styret i IEH takker Bondevik for den utrettelige innsatsen han har nedlagt for organisasjonen og fagfeltet gjennom mange år.

Les mer »