Initiativ for etisk handelNy veileder fra OECD for tekstil- og skobransjen

Ny veileder fra OECD for tekstil- og skobransjen

250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i forrige uke i Paris da OECD lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen. IEH har deltatt aktivt i prosessen.

Les mer »