Initiativ for etisk handel


Stans nedbygging av norsk næringsbistand

Stans nedbygging av norsk næringsbistand

I morgen under høringen av Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) vil IEH komme med kraftig kritikk av prioriteringene i statsbudsjettet for 2017, og be utenrikskomiteen øke posten for næringsutvikling, post 161.70 ...

Les mer »


Krav som ingen kan innfri

Krav som ingen kan innfri

Det ligge gode intensjoner bak når offentlige oppdragsgivere stiller krav til sine leverandører om etterlevelse av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Verre er det når oppdragsgiver krever garantier.

Les mer »