Initiativ for etisk handel

Fra lov til praksis

I juni vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. §5 i den nye loven pålegger oppdragsgivere å vurdere risikoen for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Les mer »

Nye medlemmer over sommeren

Nye medlemmer over sommeren

Til tross for ferie og rolige tider, kan IEH ønske tre nye medlemmer velkommen; NSB, EL-PROFFEN og Institutt for energiteknikk (IFE). Vi ser frem til et spennende samarbeid!

Les mer »


Skoindustrien i søkelyset

Skoindustrien i søkelyset

Fair Action og Change Your Shoes har sluppet rapporten “Trampling workers rights underfoot”. IEH-medlem Euro Sko er blant foretakene som deltok i undersøkelsen, med åpenhet om sitt arbeid og bevissthet om forbedringspotensial.

Les mer »