Initiativ for etisk handel


Dialog på arbeidsplassen gir resultater

Dialog på arbeidsplassen gir resultater

Både i Sverige og i Norge har en rekke kjente merkevarer tatt i bruk det digitale opplæringsverktøyet QuizRR på fabrikker i Kina og Bangladesh. Målet er økt arbeiderrepresentasjon og bedre dialog mellom ledelse og arbeidere.

Les mer »