Initiativ for etisk handelVi sjekker status for etisk handel

Vi sjekker status for etisk handel

1.januar 2017 implementeres ny lov om offentlige anskaffelser. Da blir det et «skal-krav» for offentlige innkjøpere å ta hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Sammen med Anbud 365 går vi nå ut for å sjekk...

Les mer »

Innspill til foreslåtte endringer i regnskapsloven

Innspill til foreslåtte endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i regnskapsloven. Endringene foreslås av regnskapslovutvalgets i deres utredning «Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.». En av disse endringene er å endre kravet i loven om ...

Les mer »