Initiativ for etisk handel

De viktige, men glemte bærekraftsmålene

De viktige, men glemte bærekraftsmålene

Norge med en åpen økonomi og en høy grad av import har et særskilt ansvar for å sørge for bærekraftig produksjon og konsum i verden. Støtten til rent vann og gode sanitærforhold er et annet bærekraftsmål som ikke må glemmes, skriver Cathrine G. Jahns...

Les mer »


Muligheter i en krevende bransje

Muligheter i en krevende bransje

Arbeidet med ansvarlig foretningsskikk i sko- og tekstilsektoren i regi av OECD kontaktpunktet fortsetter. 7. juni inviterer kontaktpunktet i samarbeid med IEH til workshop i Oslo.

Les mer »