Etisk handel Norge
Hvordan unngå bærekraftvasking?

Hvordan unngå bærekraftvasking?

Det er en veletablert sannhet at bærekraftmålene ikke kan oppnås uten næringslivet. Dessverre henfaller mange bedrifter til «cherry picking» av bærekraftmål istedenfor å se på hele forretningspraksisen og hvilken effekt den har på miljø, arbeidstaker...

Les mer »