Initiativ for etisk handel

Ny og innovativ veileder fra IEH

Ny og innovativ veileder fra IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer nå en ny veileder og nye verktøy for risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser. Tirsdag 27. juni presenteres veilederen.

Les mer »


Bedrifters ansvar å stanse barnearbeid

Bedrifters ansvar å stanse barnearbeid

Den raske globaliseringen har gjort verden mindre og leverandørkjedene lengre. I enden av kjeden befinner 168 millioner barn seg. Mange av disse er eldre barn – fanget i tomrommet mellom avsluttet skolegang og muligheten til anstendig arbeid.

Les mer »