Initiativ for etisk handel

Forbrukerne etterlyser mer uavhengig informasjon

Forbrukerne etterlyser mer uavhengig informasjon

Funnene i en ny rapport fra Innsikteriet og Initiativ for etisk handel (IEH) peker på et økt behov for forbrukerveiledning med fokus på etikk og bærekraft i norsk handel. Forbrukerne ønsker å få informasjon fra uavhengige instanser og Forbrukerrådet ...

Les mer »

Regnskapsloven endres i feil retning

Regnskapsloven endres i feil retning

Stortinget risikerer nå å vedta endringer i regnskapsloven som vil fjerne all rapportering rundt ansvarlig næringsliv for små og mellomstore bedrifter. Med denne endringen signaliserer myndighetene at bedriftenes samfunnsansvar ikke har noen betydnin...

Les mer »