Initiativ for etisk handel

For presse

Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Vi er behjelpelig med å fremskaffe journalister og andre interesserte relevant informasjon om tema knyttet til etisk handel. Her finner du kontaktinformasjon på ansatte i IEH, nedlastbare pressebilder og logoer.