Initiativ for etisk handel

IEH kurs

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:kurs Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

07.03 IEH:kurs Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. På kurset lærer du å gjøre faglige gode risikoanalyser. Disse danner grunnlag for prioritering, krav i anskaffelsesprosessen og tiltak for kontraktsoppfølging. »


IEH:workshop Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

18.01, 15.03 og 10.05 IEH:workshop Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:kurs Kontraktsoppfølging av etiske krav

22.03 IEH:kurs Kontraktsoppfølging av etiske krav

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:00

En følge av §5 i lov om offentlige anskaffelser er at oppdragsgivere må legge etiske krav til grunn i risikoanskaffelser. Unnlater de å gjøre det, eller følge opp kravene, kan det få rettslige følger. På kurset lærer deltakerne metode for kontraktsoppfølging, inklusive bruk av ressurser og verktøy. »


IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis

28.03 IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet. »


IEH:workshop Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel og evaluering av kravene

04.04 IEH:workshop Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel og evaluering av kravene

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »
IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

23.05 IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. I løpet av kurset får du vite hva dette innebærer for din virksomhet og hvorfor arbeid med bærekraftig handel bør implementeres. »


IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

24.05 IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. Men veldig få kommer med erfaringsbaserte løsninger på hvordan dette skal skje. I løpet av kurset får du vite hvordan bærekraftsarbeidet kan implementeres i din virksomhet. »


IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

30.05 IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »


IEH:kurs Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

13.06 IEH:kurs Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. På kurset lærer du å gjøre faglige gode risikoanalyser. Disse danner grunnlag for prioritering, krav i anskaffelsesprosessen og tiltak for kontraktsoppfølging. »