Etisk handel Norge

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian, but most courses are available in english upon request.


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

11.09 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-12:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos Etisk Handel Norge. »


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer)

11.09 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:30-15:30

Praktisk innføring i metodikk for å komme i gang med bærekraftig leverandørkjedestyring. Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøy og ressurser tilgjengelig for medlemmer av Etisk Handel Norge. Kurset bygger på del 1 av grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring.  »


Workshop: Kina

18.09 Workshop: Kina

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-15:00

Etisk handel Norge inviterer til en praktisk workshop med fokus på menneskerettighets- og miljøsituasjonen i Kina. Her får du bakgrunnsinformasjonen du trenger for å vurdere risiko for brudd på menneske- arbeidsrettigheter og miljøstandarder i din virksomhets leverandørkjede i landet.  »


Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

26.09, 05.11 og 04.12 Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

29.10 Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: Etisk Handel Norge og Transparency International Norge

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet på siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Er det i det hele tatt mulig å unngå korrupsjon i globale leverandørkjeder? Dette kurset gir deg en innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid. »


Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

30.10 Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: Etisk Handel Norge og Transparency International Norge

Hva gjør du når det viser seg at leverandørens utslippstillatelse skyldes bestikkelser? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon skyldes en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.  »


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

20.11 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-12:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos Etisk Handel Norge. »


Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer).

20.11 Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer).

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:30-15:30

Praktisk innføring i metodikk for å komme i gang med bærekraftig leverandørkjedestyring. Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøy og ressurser tilgjengelig for medlemmer av Etisk Handel Norge. Kurset bygger på del 1 av grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring.  »