Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

Infomøte/kic-off aktsomhetsvurderingsprosjekt tekstil (kun medlemmer)

28.08 Infomøte/kic-off aktsomhetsvurderingsprosjekt tekstil (kun medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-11:00

IEH er tildelt midler fra Norad til gjennomføre et aktsomhetsvurderingsprosjekt innen tekstil- og sko; dvs grundig kartlegging og forbedringsarbeid i en utvalgt leverandørkjede. Dette er en unik mulighet til å gå i dybden i egen leverandørkjede og få til faktiske forbedringer. Bli med på møtet for mer informasjon og beslutning om fokus for prosjektet.  »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

29.08 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

04.09 Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

Operasjonssalen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: IEH og Transparency International Norge

Hva gjør du når leverandørens tillatelse for miljøutslipp er tilegnet ved hjelp av bestikkelser? Eller når den gode scoren i siste sosiale ble gitt av en korrupt revisor? Hvordan kan norsk næringsliv håndtere risiko for korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg en innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid. I samarbeid med Transparency International Norge.  »


Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

05.09 Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

Operasjonssalen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: IEH og Transparency International Norge

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet på siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Er det i det hele tatt mulig å unngå korrupsjon i globale leverandørkjeder? Dette kurset gir deg en innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid. I samarbeid med Transparency International Norge. »


QuizRR's CSR Networking Session Shanghai

06.09 QuizRR's CSR Networking Session Shanghai

Guanshi Tea House Dragon dream building Zilongzhuang 6088,Humin Road Minhang , Shanghai, Kl 10:00-13:00, Arr.: QuizRR

You, local brand reps and brand agents are invited to QuizRR Networking Session to meet QuizRR local China team, share experiences and learn together in an advanced group of CSR experts active in Global Supply Chains. Reigister here: https://mailchi.mp/584f2268dff6/quizrr-networking-sessions-china »


IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

12.09, 30.10 og 4.12 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


QuizRR's CSR Networking Session Shenzhen

13.09 QuizRR's CSR Networking Session Shenzhen

2F, Willow room, ManHo Chinese Restaurant, JW Marriott Hotel, Shenzhen, Shennan Blvd. 6005, Futian District, Shenzhen, Kl 10:00-13:00, Arr.: QuizRR

You, local brand reps and brand agents, are invited to QuizRR Networking Session to meet QuizRR local China team, share experiences and learn together in an advanced group of CSR experts active in Global Supply Chains. Reigister here: https://mailchi.mp/584f2268dff6/quizrr-networking-sessions-china.  »


IEH:Forum, Responsible Wool Standard (members only)

13.09 IEH:Forum, Responsible Wool Standard (members only)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 14:00-15:30

The Responsible Wool Standard is a voluntary global standard that addresses the welfare of sheep and of the land they graze on. Join the webinar to learn more about the issues that the RWS addresses, how the certification process works and strategies for sourcing RWS certified wool. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - privat sektor

26.09 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - privat sektor

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

16.10 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-15:30

Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge et innkjøpsprogram for å implementere arbeidet med etisk handel i innkjøp via mellomledd - når du ikke er i direkte kontakt med produsent.  »


IEH:Kurs - Hvordan levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

24.10 IEH:Kurs - Hvordan levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Hva må du vite om risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter om du leverer varer som møbler, tekstiler, eller leker til offentlig sektor? Ny § 5 i Lov om Offentlige Anskaffelser krever at alle offentlige innkjøpere tar hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve de nye lovkravene – og for å kunne fortsette å levere til offentlig sektor. »IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

08.11 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

IEH, Hausumanns gate 19, Kl 9.00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

13.11 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

20.11 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

21.11 IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »