Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:workshop Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

18.01, 15.03 og 10.05 IEH:workshop Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

23.05 IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser for næringslivet, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. I løpet av kurset får du vite hva dette innebærer for din virksomhet og hvorfor arbeid med bærekraftig handel bør implementeres. »


IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

24.05 IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser for næringslivet, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. Men veldig få kommer med erfaringsbaserte løsninger på hvordan dette skal skje. I løpet av kurset får du vite hvordan bærekraftsarbeidet kan implementeres i din virksomhet. »


IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

30.05 IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »


IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

31.05 IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet. »


IEH:Miljøforum - veiledning på integrert ressursforvaltning av vann (kun medlemmer)

09.06 IEH:Miljøforum - veiledning på integrert ressursforvaltning av vann (kun medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 9:30-12:15

Vannforurensning er en utfordring i de fleste IEH medlemmers leverandørkjeder. Vi har invitert Stockholm International Water Institute (SIWI) for å presentere verdens første veileder med fokus på menneskerettigheter og integrert ressursforvaltning av vann. IEH-medlemmet IKEA presenterer hvordan de jobber med vannforvaltning i sine leverandørkjeder.  »


IEH:kurs Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

13.06 IEH:kurs Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. På kurset lærer du å gjøre faglige gode risikoanalyser. Disse danner grunnlag for prioritering, krav i anskaffelsesprosessen og tiltak for kontraktsoppfølging. »


IEH:workshop Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

31.08, 04.10 og 06.12 IEH:workshop Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

06.09 IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »


IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

13.09 IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet. »


IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

19.09 IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. I løpet av kurset får du vite hva dette innebærer for din virksomhet og hvorfor arbeid med bærekraftig handel bør implementeres. »


IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

20.09 IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. Men veldig få kommer med erfaringsbaserte løsninger på hvordan dette skal skje. I løpet av kurset får du vite hvordan bærekraftsarbeidet kan implementeres i din virksomhet. »


IEH:kurs, Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

16.10 IEH:kurs, Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:workshop Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

15.11 IEH:workshop Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »


IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

30.11 IEH:kurs Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »