Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:Forum for sportsbransjen

29.08 IEH:Forum for sportsbransjen

IEHs lokaler i Hausmansgate 19, Oslo, Kl 9.30-11.00, Arr.: IEH

Målet med forumet er å finne ut hvordan IEHs nettverk med medlemmer fra sportsbransjen kan styrkes ytterligere. Sportsbransjen skiller seg fra motebransjen og det kan derfor være nyttig å se på spesifikt hva som er de største felles utfordringene i sportsbransjen? Medlemmer fra sportsbransjen forteller om sitt arbeid som grunnlag for diskusjon.  »


IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

31.08, 12.10 og 06.12 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


Buying responsibly - new guidance launch

07.09 Buying responsibly - new guidance launch

Sadler's Wells Theatre, Lilian Baylis room, Rosebery Avenue Clerkenwell , London, United Kingdom, Kl 16:30-18:30, Arr.: Joint Ethical Trading Initiative (JETI)

We welcome you to join us at the launch of the Joint Ethical Trading Initiative's Guide to Buying Responsibly.  »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

13.09 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet. »


IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder: hva og hvorfor?

19.09 IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder: hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Workshop - Innføring i metode for etisk handel: hvordan?

20.09 IEH:Workshop - Innføring i metode for etisk handel: hvordan?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

26.09 IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

15.11 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

16.11 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder: hva og hvorfor?

21.11 IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder: hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30, Arr.: IEH

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Workshop - Innføring i metode for etisk handel: hvordan?

22.11 IEH:Workshop - Innføring i metode for etisk handel: hvordan?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30, Arr.: IEH

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

30.11 IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »