Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

31.08, 12.10 og 06.12 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »IEH:Workshop - Arbeiderrepresentasjon - mer lønnsomt enn audits? (kun for medlemmer)

26.10 IEH:Workshop - Arbeiderrepresentasjon - mer lønnsomt enn audits? (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09.00-16.00

Arbeiderrepresentasjon er grunnleggende for å skape varig forbedring i leverandørkjeden der hvor audits ikke strekker til. Business casen for arbeiderrepresentasjon er klar; mer fornøyde arbeidere, økt produktivitet, færre streiker, etc. Hvordan kan du jobbe med leverandører, fagforeninger og andre interessenter for å styrke arbeiderrepresentasjon i egen leverandørkjede? Praktisk workshop utviklet i samarbeid med ETI.  »


IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

02.11 IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmanns gate 19, Oslo, Kl 12:00 - 15:00

1.januar 2017 ble ny lov om offentlige anskaffelser implementert. Det medførte et «skal-krav» for offentlige innkjøpere om å ta hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Dette kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve kravene i den nye loven.  »IEH:Forum – Syrian refugees in Turkey

08.11 IEH:Forum – Syrian refugees in Turkey

IEHs lokaler i Hausmansgate 19, Kl 09:00-11:00

Recent years influx of Syrian refugees has made sourcing from Turkey a high risk exercise, with millions of refugees without work permits vulnerable to abuse and exploitation. What is the situation for Syrian refugees on the Turkish labour market? How is ETI working to encourage better employment conditions for both Syrian and Turkish workers? And how can IEH members source responsibly from this complex market?  »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

14.11 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

15.11 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

21.11 IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30, Arr.: IEH

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan? (kun for medlemmer)

22.11 IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan? (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30, Arr.: IEH

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

23.11 IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »