Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

Møt den internasjonale fagbevegelsen

13.12 Møt den internasjonale fagbevegelsen

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 14.00-15.30, Arr.: IEH

Torsdag 13.12 kl 1400-1530 inviterer Initiativ for etisk handel til dialog med den norske fagforeningsmannen Atle Høie fra IndustriAll om hvordan de jobber for å støtte opp under økt organisering i krevende markeder.  »


IEH:Workshop - Rapportering og målsetting (kun for medlemmer)

10.01 IEH:Workshop - Rapportering og målsetting (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Har din virksomhet behov for hjelp til å utarbeide årsrapport til IEH eller å sette gode mål for etisk handel arbeidet i 2019? IEHs rådgivere guider dere gjennom rapporteringsmalen og jobber sammen med dere om utvikling av mål og indikatorer på måloppnåelse for din bedrift. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene - privat sektor

30.01 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene - privat sektor

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

26.02 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

05.03, 10.04 og 28.09. IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

24.04 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

25.04 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

03.05 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Din innkjøpspraksis kan ha mye å si for leverandørenes evne til å sikre gode arbeids- og miljøforhold. Har innkjøperne hos dere nok informasjon til å ta bærekraftige valg i sin innkjøpshverdag? Hva skjer hos produsentene deres når produktspesifikasjonene ikke er gode nok, eller når ordre endres? Vet dere om prisen dere betaler dekker lønn, pensjon og helseforsikring for arbeiderne?  »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

22.05 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk (kun for medlemmer)

24.05 IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene - privat sektor

29.05 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene - privat sektor

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

06.06 IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Hva må du vite om risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter om du leverer varer som møbler, tekstiler, eller leker til offentlig sektor? Ny § 5 i Lov om Offentlige Anskaffelser krever at alle offentlige innkjøpere tar hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve de nye lovkravene – og for å kunne fortsette å levere til offentlig sektor. »