Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian, but most courses are available in english upon request.

IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs (VENTELISTE)

26.02 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs (VENTELISTE)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


Informasjonsplikt om samfunnsansvar? - Dialogmøte

01.03 Informasjonsplikt om samfunnsansvar? - Dialogmøte

Virkes lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Kl 09:00-11:00, Arr.: IEH, Etikkinformasjonsutvalget, Virke

Etikkinformasjonsutvalget ble nedsatt av regjeringen i august 2018 for å vurdere om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.  »


IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

05.03, 10.04 og 28.05 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


How to engage on worker representation in China

07.03 How to engage on worker representation in China

Fashion for Good, Rokin 102, 1012 KZ , Amsterdam, Kl 10:00 - 18:00, Arr.: Fair Wear Foundation and JETI (IEH, ETI and DIEH)

China remains the largest sourcing market in the world, exporting more than 40% of global apparel and textiles and US$599 million worth of electronics equipment around the world. While there are signs that factories are moving to Southeast Asian countries because of rising labour cost in China, it is predicted that in the foreseeable future, the country will still be a major sourcing market for many international retailers. »


Medlemsmøte: Fokus på Bangladesh

15.03 Medlemsmøte: Fokus på Bangladesh

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-11:30, Arr.: IEH

Velkommen til medlemsmøte hvor vi setter fokus på Bangladesh. Vi vil snakke om utfordringer og muligheter, aktivitetene dere kan implementere og hvordan dere kan forebygge og redusere risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter hos deres leverandører.  »


Oppdatering på QuizRR aktiviteter og utvikling nye markeder

15.03 Oppdatering på QuizRR aktiviteter og utvikling nye markeder

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00 -13:30, Arr.: QuizRR og IEH

Flere medlemmer har de siste årene introdusert QuizRR løsningen som del av forbedringsarbeidet på leverandørnivå i Bangladesh, Kina og Thailand. QuizRR løsning skal gi en felles forståelse av rettigheter og ansvar på arbeidsplassen med spesielt fokus på arbeiderrepresentasjon og dialog mellom ledelse og arbeidere. Vi ønsker med dette møtet å gi medlemmer en oppdatering på aktiviteter, nyutvikling av innhold og lansering av QuizRR i nye markeder.  »


Workshop - Environmental impact and improvement opportunities (VENTELISTE)

26.03 - 27.03 Workshop - Environmental impact and improvement opportunities (VENTELISTE)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15.30, Arr.: Norwegian Fashion Hub (NFH) og IEH

How can you use LCA to define and improve your environmental impact? Focus on material choices, chemicals and production processes within the garment and footwear sector. Two day workshop with Østfoldforskning and Swerea. In collaboration with Norwegian Fashion Hub.  »


IEHs årsmøte (kun for medlemmer)

04.04 IEHs årsmøte (kun for medlemmer)

Kulturhuset Youngs gate 6, Laboratoriet (3.etg), Kl 13:00-16:00

Velkommen til Initiativ for etisk handels 19. årsmøte hvor vi blant annet byr på inspirerende foredrag av bærekrafts- og reklamemann Petter Gulli, vi tar tempen på etisk handel-arbeidet og diskuterer strategisk viktige årsmøtesaker (sendes på høring med frist 26. februar).  »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

24.04 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

25.04 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

§5 i lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis

08.05 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Din innkjøpspraksis kan ha mye å si for leverandørenes evne til å sikre gode arbeids- og miljøforhold. Har innkjøperne hos dere nok informasjon til å ta bærekraftige valg i sin innkjøpshverdag? Hva skjer hos produsentene deres når produktspesifikasjonene ikke er gode nok, eller når ordre endres? Vet dere om prisen dere betaler dekker lønn, pensjon og helseforsikring for arbeiderne?  »


IEH:workshop - Workers voice and representation

09.05 IEH:workshop - Workers voice and representation

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09.00-16.00

Why and how to work towards effective worker participation in global supply chains? This interactive, practical workshop will help you understand the meaning of freedom of association and collective bargaining and its importance in ensuring that workers in supply chains can exercise their rights. You will also learn how to work with suppliers, trade unions and other stakeholders in order to strengthen worker representation. In collaboration with ETI. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

22.05 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk (kun for medlemmer)

23.05 IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene

29.05 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

06.06 IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Lov om offentlige anskaffelser krever at offentlige innkjøpere tar hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter når de gjør risikoanskaffelser. Dette kurset gir deg som leverandør til offentlig sektor en grundig innføring i hva du må levere på for å etterleve lovkravene, og hvordan du kan gjøre det.  »