Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

31.08, 04.10 og 06.12 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

13.09 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet. »


IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 1: hva og hvorfor?

19.09 IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 1: hva og hvorfor?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. I løpet av kurset får du vite hva dette innebærer for din virksomhet og hvorfor arbeid med bærekraftig handel bør implementeres. »


IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 2: hvordan?

20.09 IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 2: hvordan?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring i egen virksomhet, og gjennom det operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

26.09 IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

16.10 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

15.11 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 16:00

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »


IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

30.11 IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer. »