Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

12.09, 30.10 og 4.12 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

25.10 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Din innkjøpspraksis kan ha mye å si for leverandørenes evne til å sikre gode arbeids- og miljøforhold. Har innkjøperne hos dere nok informasjon til å ta bærekraftige valg i sin innkjøpshverdag? Hva skjer hos produsentene deres når produktspesifikasjonene ikke er gode nok, eller når ordre endres? Vet dere om prisen dere betaler dekker lønn, pensjon og helseforsikring for arbeiderne?  »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

08.11 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

IEH, Hausumanns gate 19, Kl 9.00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

13.11 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

20.11 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

21.11 IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »