Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.

IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

29.08 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

04.09 Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

Operasjonssalen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: IEH og Transparency International Norge

Hvordan kan næringslivet håndtere risiko for korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? På dette kurset får du innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.  »


Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

05.09 Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

Operasjonssalen, Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: IEH og Transparency International Norge

Hvordan kan offentlige virksomheter håndtere risiko for korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? På dette kurset får du innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid. »


IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

12.09, 30.10 og 4.12 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - privat sektor

26.09 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - privat sektor

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

16.10 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-15:30

Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge et innkjøpsprogram for å implementere arbeidet med etisk handel i innkjøp via mellomledd - når du ikke er i direkte kontakt med produsent.  »


IEH:Kurs - Hvordan levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

24.10 IEH:Kurs - Hvordan levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Hva må du vite om risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter om du leverer varer som møbler, tekstiler, eller leker til offentlig sektor? Ny § 5 i Lov om Offentlige Anskaffelser krever at alle offentlige innkjøpere tar hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve de nye lovkravene – og for å kunne fortsette å levere til offentlig sektor. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

08.11 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til Bærekraftsmålene - offentlig sektor

IEH, Hausumanns gate 19, Kl 9.00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

13.11 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

20.11 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

21.11 IEH:Workshop - Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »