Etisk handel Norge

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian, but most courses are available in english upon request.


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

11.09 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-12:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos Etisk Handel Norge. »


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer)

11.09 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:30-15:30

Praktisk innføring i metodikk for å komme i gang med bærekraftig leverandørkjedestyring. Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøy og ressurser tilgjengelig for medlemmer av Etisk Handel Norge. Kurset bygger på del 1 av grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring.  »Workshop: Kina

18.09 Workshop: Kina

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-15:00

Etisk handel Norge inviterer til en praktisk workshop med fokus på menneskerettighets- og miljøsituasjonen i Kina. Her får du bakgrunnsinformasjonen du trenger for å vurdere risiko for brudd på menneske- arbeidsrettigheter og miljøstandarder i din virksomhets leverandørkjede i landet.  »


Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

26.09, 05.11 og 04.12 Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


Forum, Systemer for håndtering av risikoinformasjon (kun medlemmer)

16.10 Forum, Systemer for håndtering av risikoinformasjon (kun medlemmer)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Digitale plattformer for håndtering av risikoinformasjon i leverandørkjeden kan være et viktig bidrag inn i arbeidet med etisk handel og etiske krav i offentlige anskaffelser. Det finnes en rekke forskjellige systemer på markedet, hvilket system du bør velge avhenger av virksomhetens behov.  »


Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

29.10 Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (offentlig sektor)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: Etisk Handel Norge og Transparency International Norge

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet på siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Er det i det hele tatt mulig å unngå korrupsjon i globale leverandørkjeder? Dette kurset gir deg en innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid. »


Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

30.10 Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden (privat sektor)

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: Etisk Handel Norge og Transparency International Norge

Hva gjør du når det viser seg at leverandørens utslippstillatelse skyldes bestikkelser? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon skyldes en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.  »


Workshop: FNs bærekraftsmål for næringslivet

13.11 Workshop: FNs bærekraftsmål for næringslivet

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09.00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


Grunnkurs kjemikalielovgivning

20.11 Grunnkurs kjemikalielovgivning

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:00

Grunnkurs i kjemikalielovgivning for norske tekstilbedrifter. I samarbeid med Kjemikaliegruppen i RISE.  »


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

27.11 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-12:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos Etisk Handel Norge. »


Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer).

27.11 Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer).

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:30-15:30

Praktisk innføring i metodikk for å komme i gang med bærekraftig leverandørkjedestyring. Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøy og ressurser tilgjengelig for medlemmer av Etisk Handel Norge. Kurset bygger på del 1 av grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring.  »


Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

28.11 Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Kontraktsoppfølging av etiske krav gjøres på bakgrunn av en god, relevant og aktuell risikoanalyse på land, sektor og produktnivå. Sannsynlighet for brudd og alvorlighetsgrad er bestemmende hva som prioriteres først i oppfølgingen. »


Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

29.11 Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 14:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Det betyr - blant annet - å stille etiske krav som kvalifikasjonskrav , særlig i anskaffelser der risiko for brudd er særlig høy. »