Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

Oversikt over opplæringstilbudet.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian.


IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

27.02, 12.04 og 30.05 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Forum dagligvare: Due diligence på soya og palmeolje

07.03 IEH:Forum dagligvare: Due diligence på soya og palmeolje

IEH, Hausumanns gate 19, Oslo, Kl 13:00 - 16:00, Arr.: IEH og NEPCon

Produksjon av soya og palmeolje medfører stor risiko for avskoging, skade på lokalmiljø og dårlige forhold for arbeiderne. Dette forumet handler om å kartlegge og håndtere denne risikoen ved hjelp av due diligence i leverandørkjeden. »


IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

14.03 IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmanns gate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

1.januar 2017 ble ny lov om offentlige anskaffelser implementert. Det medførte et «skal-krav» for offentlige innkjøpere om å ta hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Dette kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve kravene i den nye loven.  »


IEH:Forum - Fairtrade bomullstandard (kun for medlemmer)

15.03 IEH:Forum - Fairtrade bomullstandard (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 13:00-15:00, Arr.: IEH

Stadig flere virksomheter i privat og offentlig sektor velger samarbeid med sertifiseringsordninger for å ta tak i de menneskelige og miljømessige utfordringene knyttet til dyrking og videreforedling av bomull. Dressmann har nylig inngått samarbeid med Fairtrade, og har allerede rukket å bli verdens største motemerke på klær i Fairtrade-merket bomull. Hør hvorfor Dressmann valgte å Fairtrade-sertifisere sine produkter, eksempler på hvordan private og offentlige virksomheter jobber med Fairtrade, samt hvilke konkrete forbedringer Fairtrade innebærer for bomullsbønder i Sør. »


IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

21.03 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-15:30

Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge gode systemer for å implementere arbeidet med etisk handel i innkjøp via mellomledd - når du ikke er i direkte kontakt med produsent.  »


IEH:Forum, Systemer for håndtering av risikoinformasjon (kun medlemmer)

04.04 IEH:Forum, Systemer for håndtering av risikoinformasjon (kun medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Digitale systemer for håndtering av risikoinformasjon i leverandørkjeden kan være et viktig bidrag inn i arbeidet med etisk handel. Det finnes en rekke forskjellige systemer på markedet, hvilket system du bør velge avhenger av virksomhetens behov. Sourcemap, EcoVadis, Factlines, CEMAsys og Sedex presenterer sine systemer for IEHs medlemmer.  »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

18.04 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

19.04 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30 - 15:30

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. »IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

03.05 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

23.05 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til FNs bærekraftsmål (kun for medlemmer)

29.05 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til FNs bærekraftsmål (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Forum, Dyrevelferd - Hvilke krav bør stilles til leverandører av dagligvarer? (kun for medlemmer)

05.06 IEH:Forum, Dyrevelferd - Hvilke krav bør stilles til leverandører av dagligvarer? (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-11:00

Som dagligvarebedrift kan det være vanskelig å vite hvilken dyrevelferdstematikk ulike dagligvareprodukter omhandler. Det kan også være en utfordring å vite hvilke dyreetiske krav som er mest relevant å stille til leverandørene. Dyrevernalliansen hjelper deg med å kartlegge hvilke produkter det bør prioriteres å stille leverandørkrav til, og hvilke krav det er strategisk lurt og realistisk å stille. »


IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

06.06 IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmanns gate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

1.januar 2017 ble ny lov om offentlige anskaffelser implementert. Det medførte et «skal-krav» for offentlige innkjøpere om å ta hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Dette kurset gir deg som leverandør en innføring i hva du må gjøre for å etterleve kravene i den nye loven.  »