Etisk handel Norge

God praksis

For mange virker det uoverkommelig å håndtere kritikkverdige forhold i egen leverandørkjede – hvor starte? Og med hva? Endring skjer ikke over natten. Veien til forbedringer kan være lang og endring skjer i hovedsak gjennom langsiktig samarbeid. Mange små skritt og tiltak. Ofte må det gjøres en jobb hjemme i egen virksomhet før man kan rette blikket mot leverandørkjeden.

Siden 2000 har IEH, sammen med våre medlemmer, skapt god praksis for ansvarlig leverandørkjedestyring. I denne databasen finner du eksempler på dette.  Virksomhetene som er plukket ut gjør ikke nødvendigvis alt riktig i sin etiske handel ‒ mange har fortsatt en lang vei å gå. Men deres eksempler på god praksis kan være til inspirasjon og nytte for andre virksomheter som ønsker å jobbe for at varene de kjøper inn er produsert med respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.


Alle skal med

Alle skal med

Pierre Robert Group ønsker at etisk handel skal være en del av hverdagen for alle ansatte. Aktiv intern kommunikasjon og involvering av relevante ansatte er sentrale virkemidler.

Les mer »