Initiativ for etisk handel

Eksterne arrangement

Her er informasjon relevante arrangementer relatert til samfunnsansvar, som IKKE er IEHs egne kurs og seminarer. Tips oss gjerne om relevante kurs, konferanser og seminarer på info@etiskhandel.no

CleanMed Europe 2018

10.10 - 12.10 CleanMed Europe 2018

Nijmegen, Netherlands

CleanMed Europe is Europe's leading conference on sustainable healthcare. The conference addresses the environmental impact of the healthcare sector on a local, regional, and global level and is organised by Health Care Without Harm Europe. »