Initiativ for etisk handel

Eksterne arrangement

Her er informasjon relevante arrangementer relatert til samfunnsansvar, som IKKE er IEHs egne kurs og seminarer. Tips oss gjerne om relevante kurs, konferanser og seminarer på info@etiskhandel.no

Etikkinformasjonsutvalget – åpent innspillsmøte

13.12 Etikkinformasjonsutvalget – åpent innspillsmøte

Litteraturhuset, Nedjma, Kl 09:00-11:00, Arr.: Etikkinformasjonsutvalget

Regjeringen har besluttet å nedsette en ekspertgruppe for å utrede en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal vurdere om næringsdrivende bør pålegges å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden. »


2019 SPLC Summit

20.05 - 22.05 2019 SPLC Summit

Portland

The 2019 SPLC Summit will bring together over 450 purchasing and sustainability professionals, suppliers, and NGO experts from diverse sectors and regions in order to share, simplify, and spread the best sustainable purchasing practices across the whole economy. »