Initiativ for etisk handel

Eksterne arrangement

Her er informasjon relevante arrangementer relatert til samfunnsansvar, som IKKE er IEHs egne kurs og seminarer. Tips oss gjerne om relevante kurs, konferanser og seminarer på info@etiskhandel.no2019 SPLC Summit

20.05 - 22.05 2019 SPLC Summit

Portland

The 2019 SPLC Summit will bring together over 450 purchasing and sustainability professionals, suppliers, and NGO experts from diverse sectors and regions in order to share, simplify, and spread the best sustainable purchasing practices across the whole economy. »


Antikorrupsjonskonferansen 2019

06.06 - 07.06 Antikorrupsjonskonferansen 2019

Felix Konferansesenter, Oslo, Arr.: ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer, KS

Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører. »